กันลืม

วิธีแก้ไข Android Error INSTALL_FAILED_UID_CHANGED

เมื่อการ Run Test application บน Android แล้วเกิด Error “Failure [INSTALL_FAILED_UID_CHANGED]” จะแก้ยังไง ปัญหานี้เกิดจากการที่เราได้มีการเปลี่ยน package name ของ application ทำให้ ตัว android นั้นได้จำค่าของ App ตัวเก่าอยู่ทำให้เกิดการซ้ำกันของ Package และทำให้ ไม่สามารถ upload application ไปทับตัวเก่าได้ วิธีการแก้ไขก็ให้ เปิด adb shell ขึ้น มาและเข้าไปลบไฟล์ที่ “/data/local/tmp/ชื่อPackage” #adb shell #rm /data/local/tmp/ชื่อPackage #rm -R /data/data/ชื่อPackage กับอีกที่จะอยู่ที่ “/data/data/ชื่อPackage” ให้ลบออกให้หมดครับ เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับ

install phalcon mac osx

install phalcon mac osx

#sudo xcode-select –install Download และ Install phalcon ถ้า install สำเร็จโปรแกรมจะแสดง path ที่อยู่ของ phalcon extension โดยปรกติแล้วจะอยู่ที่ path /usr/lib/php/extensions/xxxx/phalcon.so #git clone git://github.com/phalcon/cphalcon.git #cd cphalcon/build #sudo ./install เพิ่ม config load php extension extension = /usr/lib/php/extensions/xxxx/phalcon.so ถ้าหากเกิด error ให้ลองinstalll ผ่าน brew ดู ตัวอย่างโครงสร้างโหลดมาทดสอบดูได้ครับ https://github.com/godsid/phalcon

ทดสอบประสิทธิภาพเว็บด้วย Apache Benchmark (ab)

ทดสอบประสิทธิภาพเว็บด้วย Apache Benchmark (ab)

เมื่อเราพัฒนาเว็บของเราเสร็จแล้วหากเราต้องการรู้ว่า ระบบที่เราออกแบบ และ code ที่เราเขียนนั้น หรือแม้แต่กระทั่ง server ที่เราใช้งานอยุ่นั้นสามารถรองรับ user ที่เข้ามาใช้งานได้จำนวนเท่าไหร่ เพื่อที่จะได้ปรับจูนระบบหรือเอาไว้เป็นข้อมูลในการขยับขยายระบบ ในอนาคตได้ โดยปรกติแล้วตอนเราติดตั้ง Apache นั้น จะมี Tools อยู่ตังหนึ่งชื่อ ab (Apache Benchmark) ติดมาด้วย ซึ่งการใช้งานก็ง่ายมากเลยครับ โดยมีรูปแบบที่ใช้ทั่วไปดังนี้ครับ #ab -n 10000 -c 200 -t 30 http://localhost/ ความหมายของ option ต่างมีดังนี้ครับ -n คือจำนวนครั้งที่เราต้องการเรียกไปยัง server ของเรา -c คือจำนวนที่ มีการเรียกไปยังserver พร้อมกันจำนวนเท่าไหร่ เปรียบเสมือนจำลองว่าในช่วงเวลานั้นมีคนเข้าเว็บเราพร้อมกันกี่คน -t คือระยะเวลาในการทดสอบมีหน่วยเป็นวินาที หากเรากำหนดค่านี้ไว้ แล้วเวลาเราทดสอบ แล้วใช้เวลานานกว่าที่กำหนดไว้นี้ การทดสอบจะหยุดลงทันที่ ถึงแม้ว่า จำนวน request จะยังไม่ถึงตามที่เรากำหนดไว้ก็ตาม ตัวสุดท้ายก็จะเป็น …

Install JDK7 on Ubuntu 12.04

การติดตั้ง ๋Java SDK7 บน Ubuntu 10.04 นั้นให้ทำการ Download ไฟลล์จากเว็บ ของ Sun java ตามลิ้งค์นี้ http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html ให้ Download ไฟล์ที่ป็น .tar.gz เมื่อ Download เสร็จแล้วก็ให้ทำการแตกไฟล์ ไปไว้ที่ /usr/lib/jvm/ หลังจากนั้นก็ให้ตั้งค่า alternative ดังนี้ครับ สำหรับผม Download Version jdk1.7.0_51 มา #sudo update-alternatives –install /usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_51/bin/javac 1 #sudo update-alternatives –install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_51/bin/java 1 #sudo update-alternatives –install /usr/bin/javaws javaws /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_51/bin/javaws 1 จากนั้นก็ทำการ update alternative …

รถทัวร์

กฎบัตรโอลิมปิก โอลิมปิคฤดูหนาว 2014

การเล่นกีฬาถือเป็นสิทธิมนุษยชน ทุกคนต้องมีโอกาสเล่นกีฬาโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นไปตามสปิริตของโอลิมปิก ซึ่งจำเป็นต้องมีความเข้าใจตรงกันด้วยไมตรีจิต ความสามัคคี และความมีน้ำใจนักกีฬา

การใช้งาน git

การใช้งาน git

  โปรแกรมสำหรับ Git Client Git Client (สำหรับ Window) Git Client (สำหรับ Mac OSX) Tortoise Git Source Tree Putty Gen การสร้าง SSH-Key สำหรับใช้งาน Git  ทำการติดตั้ง Gระ Client เฉพาะ Windows เท่านั้นใน Mac OSX มรโปรแกรมสำหรับสร้าง SSH -key อยู่แล้ว เปิดโปรแกรม Git Bash ขึ้นมาหน้าจอจะเป็นเหมือน shell command ส่วน Mac ให้เปิดโปรแกรม Terminal ขึ้นมา พิมพ์ ssh-keygen -t rsa -C “[email protected]” ssh-keygen -t rsa -C …

Test android app ผ่าน wireles

ทำการต่อสาย USB  กับโทรศัพย์ปรกติ ตรวจการว่าเครื่องคอมของเรามองเห็นมือถือหรือไม่ โดยใช้คำสั่ง # adb devices หากสามารถเชื่อมต่อได้หน้าจอจะแสดงรายชื่อของอุปกรณ์ขึ้นมา ทำการสั่งให้โทรศัพย์เปิดการรอรับเชื่อมต่อโดยใช้คำสั่ง # adb tcpip 5555 หากใช้งานได้หน้าจอจะแสดง “restarting in tcp mode port: 5555″ ทำการถอดสาย USB ออก รันคำสั่ง # adb connect <mobile ip address>:5555 หากใช้งานได้หน้าจอจะขึ้น connected <mobile ip address> ลองรันคำสั่งเพื่อดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออีกครัง # adb devices หากใช้งานได้ก็จะแสดง device  ที่เราเชื่อมต่ออยู่     ขอให้สนุกกับการพัฒนาครับ

Shortcut keyboard linux screen

Shortcut keyboard linux screen Key Action Notes Ctrl+a c new window Ctrl+a n next window I bind F12 to this Ctrl+a p previous window I bind F11 to this Ctrl+a ” select window from list I have window list in the status line Ctrl+a Ctrl+a previous window viewed   Ctrl+a S split terminal horizontally into …

แก้ปัญหา vm ไม่เจอ network interface

เมื่อเราสั่งคำสั่ง ifup หรือ restart network service แล้วระบบแจ้งว่าไม่เจอ network interface นั้น เกิดจากการที่ map mac address ของ config ผิด ส่วนมากปัญหานี้จะเกิดขึ้นตอนเราทำการ clone guest ของ vm ซึ่งในการ clone นั้น ระบบจะทำการ random mac address ของ network interface ให้ใหม่ ซื่งค่านั้นจะไม่ตรงกับconfig ที่กำหนดไว้ #ifup eth0 Device eth0 does not seem to be present, delaying initialisation ให้เข้าไปแก้ไข ที่ path #vi /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules