แก้ไข เข้าเว็บไม่ได้เมื่อ url มี %2F ขึ้น page not found

เวลาเราทำ url friendly ให้กับเว็บเรานั้น เพื่อรองรับ SEO หาก url เกิดมี %2F (%2F = /) จะทำให้หน้าเว็บนั้นไม่สามารถเข้าใช้ได้ ขึ้นเป็น Error 404 Page Not Found วิธีแก้ก็ง่ายๆครับ
เพียงเพิ่ม AllowEncodedSlashes On เข้าไปที่ ใน config ของ Apache เอาไว้ระหว่าง


<VirtualHost *:80>
AllowEncodedSlashes On
</VirtualHost>

เอกสารเพิ่มเติม http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/core.html#AllowEncodedSlashes